20 największych producentów mięsa i nabiału generuje więcej zanieczyszczeń niż niektóre państwa UE