Amazon zwiększył o 29% ilość odpadów z tworzyw sztucznych – 11 mln ton trafiło do mórz i oceanów