Amcor zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.