EUCALIVA tworzy polimery wykonane na bazie ligniny