Fundacja REMAKE IT GREEN


Fundacja REMAKE IT GREEN to organizacja non-profit, której misją jest wdrażanie projektów edukacyjnych związanych z nowymi technologiami i zrównoważonym rozwojem. Dążąc do podnoszenia świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzania ekologicznych rozwiązań, fundacja angażuje się w inicjatywy mające na celu rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych.

Współpraca z nauczycielami, uczniami i innymi instytucjami umożliwia tworzenie przestrzeni dla innowacyjnych projektów, takich jak Karty Braille3D, które zrewolucjonizują sposób, w jaki młodzi ludzie uczą się nowych technologii oraz postrzegają otaczający ich świat.

Fundacja REMAKE IT GREEN rozwija innowacyjny projekt Karty Braille3D, mający na celu rozwijanie umiejętności uczniów szkół podstawowych w dziedzinie projektowania 3D, jednocześnie zwiększając ich wrażliwość na problemy osób niewidomych i niedowidzących. Realizacja tego projektu w edukacji wczesnoszkolnej spełnia wiele ważnych funkcji społecznych i technologicznych.Założyciele Fundacji


Założycielami REMAKE IT GREEN są Anna i Paweł Ślusarczyk - jedne z najbardziej znanych i wpływowych postaci w polskiej branży druku 3D, angażujących się w wiele projektów niosących pomoc i wsparcie potrzebującym.

W styczniu 2013 r. Paweł Ślusarczyk założył Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce i trzecie najdłużej działające medium tego typu w Europie. Centrum Druku 3D miało kluczowy wpływ na rozwój branży druku 3D w Polsce. Na łamach portalu debiutowały wszystkie najważniejsze firmy w kraju. Centrum Druku 3D jako pierwszy portal branżowy na świecie uruchomił katalog firm (BAZA FIRM), w którym swoje pierwsze kroki stawiały praktycznie wszystkie firmy w Polsce, powstałe w latach 2014-2018. Centrum Druku 3D stworzyło także pierwszy katalog polskich i zagranicznych drukarek 3D oferowanych na rynku polskim (BAZA DRUKAREK 3D).

W marcu 2016 r. została uruchomiona anglojęzyczna wersja portalu – 3D Printing Center, stanowiąca niezależną platformę. Dzięki działalności portalu 3D Printing Center, wiele z w/w firm miało możliwość po raz pierwszy zaistnieć wśród odbiorców zagranicznych.

W latach 2014-2019 Centrum Druku 3D zorganizowało pierwszy na świecie plebiscyt branżowy (Nagrody Polskiej Branży Druku 3D), oceniający i nagradzający firmy obecne na polskim rynku technologii addytywnych. W 2019 r. Centrum Druku 3D zorganizowało pierwsze w historii Mistrzostwa Polski w Druku 3D. Zwieńczeniem każdego wydarzenia była uroczysta Gala Wręczenia Nagród Branżowych, na której każdorazowo pojawiała się setka przedstawicieli branży z Polski i zagranicy. Plebiscyt został zawieszony w 2020 r. z uwagi na pandemię C19.

W 2017 r. Anna Ślusarczyk założyła wspólnie z Krzysztofem Grandysem - anestezjologiem w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu, fundację e-Nable Polska, która tworzy 'ręce 3D' - darmowe narzędzia dla dzieci i dorosłych pozbawionych dłoni lub przedramion.

W 2020 r., chwilę po wybuchu pandemii C19, Anna Ślusarczyk współorganizowała ogólnopolski ruch społeczny, podczas którego tysiące osób w całym kraju drukowało na prywatnych drukarkach 3D przyłbice ochronne przekazywane nieodpłatnie służbom medycznym.


W 2021 r. Paweł i Anna Ślusarczyk założyli GREENFILL3D - firmę działającą w obszarze druku 3D oraz produkcji zrównoważonych materiałów, opartych o naturalne surowce. W 2022 r. GREENFILL3D zaprezentował światu pierwszy materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne, będące efektem ubocznym produkcji makaronów. Z materiału wykonano w technologii druku 3D standy reklamowe, które prezentowały makarony czołowego, europejskiego producenta. W rezultacie odpady produkcyjne zostały wykorzystywane do promowania produktów, których początkowo były częścią – idealny cykl Zero-Waste i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

GREENFILL3D zdobył w 2022 r. szereg nagród i wyróżnień - tytuł „ECOinvestor 2022 w Przemyśle Spożywczym” w konkursie zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyróżnienie w konkursie POS Stars 2022 podczas corocznego Festiwalu Marketingu oraz nominację w największych i najbardziej prestiżowych nagród światowej branży druku 3D – 3D Printing Industry Awards 2022 w kategorii Sustainability in Additive Manufacturing.

Firma dostarcza ekologiczne materiały do druku 3D oparte o naturalne surowce (jak otręby pszenne, drewno, algi, konopie lub len) oraz realizuje aplikacje użytkowe na drukarkach 3D.

Od końca 2022 r. rozwija także technologię druku 3D aplikacji dla osób niewidomych lub niedowidzących z wykorzystaniem alfabetu Braille'a. Ta ostatnia rzecz była zarazem inspiracją do uruchomienia niezależnej platformy Braille3D i udostępniania za jej pomocą swojej technologii w formule non-profit, za pośrednictwem Fundacji REMAKE IT GREEN.Geneza powstania Fundacji REMAKE IT GREEN


Od samego początku Centrum Druku 3D udzielało całej masy darmowych konsultacji z szeroko pojętej technologii druku 3D. Było to realizowane podczas spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji e-mail z osobami, które szukały rozwiązania ich problemów z drukiem 3D.

W 2020 r. Centrum Druku 3D nawiązało współpracę z Fundacją GeDaT - Generator Działań Twórczych. W ramach współpracy Paweł Ślusarczyk przeprowadził cykl darmowych wykładów poświęconych technologii druku 3D oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem użyczonych na ten cel drukarek 3D i materiałów eksploatacyjnych. Podczas kolejnych cykli wydarzeń, uczestnicy projektów organizowanych przez GeDaT otrzymali certyfikaty przejścia specjalistycznych szkoleń, które nominalnie kosztują kilkaset złotych.

Współpraca z GeDaT bardzo się rozwinęła i Paweł Ślusarczyk uczestniczył w konferencji ewaluacyjnej dla uczestników projektu. Dowiedział się wtedy więcej nt. Programów UE dot. rozwoju młodzieży i programach Erasmus. Stale prowadząc warsztaty dla młodzieży i posiadając tysiące sympatyków w całej Polsce z racji działalności w Centrum Druku3D, Paweł i Anna Ślusarczyk zainspirowali się tym projektem i postanowili do niego dołączyć.

Prowadząc darmowe konsultacje i pomagając ludziom o różnym statusie społecznym we wdrożenie się w druk 3D, postanowili zrobić to w sposób bardziej zorganizowany i sformalizowany. Od samego początku istnienia firm bardzo ważna była społeczna odpowiedzialność biznesu. Paweł i Anna Ślusarczyk postanowili w końcu rozgraniczyć część biznesową od społecznej odpowiedzialności, starając się skupić na pomocy w ramach niezależnej działalności.

Bazując na swoich doświadczeniach - zarówno biznesowych jak i w obrębie pomocy potrzebującym, na początku 2022 r. Anna i Paweł Ślusarczyk powołali do życia Fundację REMAKE IT GREEN - organizację non-profit, która ma na celu propagowanie nowego podejścia do życia, konsumpcji i technologii wytwórczych je zaspokajających. Fundacja ma na celu wspieranie wszystkich inicjatyw, które wpisują się w idee Zrównoważonego Rozwoju, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i propagują ruch Zero-Waste.