Goodyear zamierza produkować opony z sadzy pozyskiwanej z metanu