Kanadyjskie Bridgwater zakazuje wyrzucania kompostowalnych worków na śmieci