Karty Braille3D: innowacyjna metoda nauki projektowania 3D dla uczniów szkół podstawowych


Fundacja REMAKE IT GREEN rozwija innowacyjny projekt Kart Braille3D, mający na celu rozwijanie umiejętności uczniów szkół podstawowych w dziedzinie projektowania 3D, jednocześnie zwiększając ich wrażliwość na problemy osób niewidomych i niedowidzących. Realizacja tego projektu w edukacji wczesnoszkolnej spełnia wiele ważnych funkcji społecznych i technologicznych.

Karty Braille3D są tworzone z ekologicznych materiałów, takich jak biodegradowalny PLA. Na każdej karcie nadrukowane jest imię ucznia w alfabecie łacińskim oraz jego odpowiednik w alfabecie Braille'a. Po części teoretycznej, uczniowie mają za zadanie samodzielnie zaprojektować swoją kartę, korzystając z programów takich jak Tinkercad czy 3D Builder.

Istnieją dwa sposoby drukowania Kart Braille3D. Druk 3D na płasko, choć technologicznie optymalny, jest mniej efektywny pod względem czytelności alfabetu Braille'a, ze względu na ostro zakończone punkty tworzące litery. Alternatywą jest drukowanie kart pionowo, co pozwala lepiej odwzorować geometrię punktów, chociaż wydruk 3D jest wówczas trudniejszy i dłuższy. Jakość uzyskanych kart jest jednak znacznie wyższa.


Projektowanie Kart Braille3D przez uczniów odbywa się pod opieką instruktorów-wolontariuszy Fundacji REMAKE IT GREEN. Pomagają oni młodym projektantom w tworzeniu właściwych aplikacji, a projekt karty stanowi tylko początek dalszej pracy. Główną rolę w kolejnych etapach odgrywają napisy wykonane w alfabecie Braille'a, przygotowane przez wolontariuszy fundacji, które są gotowe do umieszczenia na tworzonych projektach.

Wprowadzenie Kart Braille3D do edukacji wczesnoszkolnej to innowacyjny sposób na łączenie nauki projektowania 3D z rozwijaniem wrażliwości uczniów na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Fundacja REMAKE IT GREEN zaprasza szkoły, nauczycieli i uczniów do współpracy, mającej na celu promowanie nowoczesnych technologii i społecznego zaangażowania.

Fundacja REMAKE IT GREEN to organizacja non-profit, której misją jest wdrażanie projektów edukacyjnych związanych z nowymi technologiami i zrównoważonym rozwojem. Dążąc do podnoszenia świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzania ekologicznych rozwiązań, fundacja angażuje się w inicjatywy mające na celu rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych. Współpraca z nauczycielami, uczniami i innymi instytucjami umożliwia tworzenie przestrzeni dla innowacyjnych projektów, takich jak Karty Braille3D, które zrewolucjonizują sposób, w jaki młodzi ludzie uczą się nowych technologii oraz postrzegają otaczający ich świat.