Meijer we współpracy z Dow stworzył parking z plastikowych torebek z recyklingu