REMAKE IT GREEN i Edu3dkacja Łódź szkolą uczniów szkół podstawowych z ekologicznego druku 3D i Braille3D


W wyniku wdrożenia programu 'Laboratoria Przyszłości' w latach 2021-2022, polskie szkoły podstawowe po raz pierwszy otrzymały możliwość pracy z drukarkami 3D i innymi nowoczesnymi technologiami. Pomimo różnego stopnia wykorzystania potencjału programu, uczniowie zyskali szansę zapoznania się z urządzeniami, na które wcześniej nie mieli możliwości.

Kluczowym problemem, z którym muszą się mierzyć szkoły, jest brak kompleksowych szkoleń z druku 3D dla nauczycieli, aby mogli skutecznie przekazać wiedzę uczniom. Firmy i organizacje działające w przestrzeni edukacyjnej, takie jak Edu3dkacja Łódź i Fundacja REMAKE IT GREEN, wspierają nauczycieli w wdrażaniu technologii druku 3D i prowadzeniu zajęć z uczniami, wypełniając lukę w systemie edukacji.

Edu3dkacja Łódź, działająca na terenie województwa łódzkiego od dwóch lat, prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych z zakresu nowoczesnych technologii, takich jak druk 3D, skanowanie 3D, projektowanie 3D, wdrażanie sztucznej inteligencji i podstaw programowania. Misją firmy jest inspirowanie pasji i zainteresowań w zakresie technologii przyszłości, które będą pożądane na zmieniającym się rynku pracy. Edu3dkacja Łódź prowadzi cykliczne zajęcia w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz na półkoloniach i eventach, a także szkolenia dla nauczycieli i pedagogów.

Na początku 2023 roku, Edu3dkacja Łódź i REMAKE IT GREEN rozpoczęły ścisłą współpracę. W ramach tego partnerstwa, podczas cyklicznych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Edu3dkację Łódź, przedstawiciele fundacji edukują uczniów na temat ekologii w życiu codziennym oraz uczą podstaw projektowania przedmiotów codziennego użytku z napisami i oznaczeniami w alfabecie Braille'a.


Podczas tych zajęć uczniowie otrzymują wydrukowane tabliczki z własnym imieniem w dwóch wariantach. Następnie uczą się projektować własne przedmioty w środowisku Tinkercad, nanosząc na nie przygotowane wcześniej napisy. W trakcie warsztatów uczniowie poznają podstawowe zasady tworzenia napisów w alfabecie Braille'a, właściwego nanoszenia ich na projektowane przedmioty, a także najbardziej efektywnego i funkcjonalnego drukowania z perspektywy osób niewidomych.

Współpraca Edu3dkacji Łódź i Fundacji REMAKE IT GREEN to przykład inicjatywy, która przyczynia się do rozwoju edukacji w zakresie nowych technologii i zwiększa świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia. Dzięki takim działaniom, uczniowie mają możliwość rozwijać swoje umiejętności, co może przyczynić się do sukcesów zawodowych w przyszłości.

Edu3dkacja Łódź i Fundacja REMAKE IT GREEN zapraszają szkoły, nauczycieli i uczniów do korzystania z oferowanych zajęć, aby razem promować nowoczesne technologie, takie jak druk 3D, i zaszczepić ekologiczne podejście w życiu codziennym.