REMAKE IT GREEN tworzy modele do druku 3D dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą


Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie druku 3D coraz częściej wykorzystywane są w edukacji. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą, dzięki współpracy z firmą CD3D oraz Fundacją REMAKE IT GREEN, stała się modelowym przykładem wdrożenia druku 3D w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

W 2021 r. p. Sylwester Struś - nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą, skontaktował się z CD3D w celu zakupu drukarek 3D w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Firma dostarczyła szkole drukarkę 3D Zortrax M200 Plus oraz zestaw filamentów do pracy. Dodatkowo przeszkoliła kadrę nauczycielską w obszarze jej obsługi i prowadzenia zajęć z uczniami, z wykorzystaniem popularnych, darmowych programów do projektowania 3D jak Microsoft 3D Builder czy Tinkercad. Równocześnie Paweł Ślusarczyk - prezes CD3D pozostawał w stałym kontakcie z p. Sylwestrem, doradzając w kwestiach eksploatacyjnych drukarki 3D czy projektowych.

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą jest modelowym przykładem wdrożenia druku 3D w ramach Laboratoria Przyszłości. W lutym tego roku, uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie „Trzeci Wymiar Edukacji” zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu przedmiotu codziennego użytku w dowolnym programie do modelowania grafiki 3D i wydrukowaniu go na drukarce 3D. I miejsce w konkursie zajął uczeń szkoły - Szymon Struś, za projekt i wykonanie modelu szachów, a II miejsce zajęła kolejna dwójka uczniów - Oliwier Rybacki i Jakub Zieliński za zaprojektowanie i wykonanie wieszaka na klucze.

W marcu bieżącego roku, pan Sylwester zwrócił się do Pawła Ślusarczyka z prośbą o przekształcenie figury Św. Giuseppe Moscati w obiekt cyfrowy, tak aby uczniowie mogli go samodzielnie drukować w ramach zajęć. Wolontariusze Fundacji REMAKE IT GREEN zeskanowali figurę za pomocą ręcznego skanera 3D SHINING3D EinScan Pro 2X 2020, a następnie zoptymalizowali otrzymany skan 3D w oprogramowaniu Blender. Model 3D figury został przygotowany w dwóch wariantach - pełnym oraz podzielonym na dwie części, aby uczniowie mogli drukować go na swoich drukarkach 3D.Wolontariusze REMAKE IT GREEN przeprowadzili kilka testowych wydruków 3D, aby sprawdzić, czy stworzona przez nich optymalizacja geometrii figury spełnia wymogi projektowe. Następnie przesłali pliki .STL z modelami 3D do pana Sylwestra, który przeprowadził weryfikację i zatwierdził ich drukowanie przez uczniów. Figury są ręcznie oczyszczane z podpór, szlifowane i malowane.

25 czerwca 2023 r. nastąpi wprowadzeniem relikwii św. Józefa Moscatiego do Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą. Szkoła współpracuje z parafią i postanowiła pomóc w promocji tego przedsięwzięcia poprzez wydrukowanie figur 3D przedstawiających wizerunek Świętego. Dzięki tej akcji, uczniowie szkoły pomogą w rozpropagowaniu idei propagowanych przez św. Józefa Moscatiego wśród lokalnej społeczności.

Obecnie Fundacja REMAKE GREEN realizuje kolejny projekt dla szkoły w postaci wydruku 3D jeszcze większego wariantu figury, o wysokości ok. 50 cm.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów oraz współpracy Fundacją REMAKE GREEN stała się miejscem, gdzie druk 3D w ramach Laboratoriów Przyszłości przyczynia się do rozwoju edukacji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu otwiera przed uczniami nowe możliwości rozwoju, kreatywności i zdobycia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Fot. Sylwester Struś (SP w Dobrzyniu nad Wisłą)