SZKOLENIE Z PROJEKTOWANIA 3D - Solidworks


Szkolenie obejmujące podstawowe oraz zaawansowane informacje na temat modelowania 3D pod kątem druku 3D w technologii FDM / FFF. Wiedza ta jest uniwersalna dla wszystkich programów projektowania parametrycznego 3D, jakkolwiek w naszym szkoleniu wykorzystujemy program Solidworks.

Nasze szkolenie skierowane jest do osób z podstawowymi umiejętnościami projektowania parametrycznego 3D klasy CAD. Prezentuje również cechy charakterystyczne wydruków 3D, limity i wyższość wytwarzania przyrostowego nad innymi metodami oraz optymalizacja modeli pod kątem druku 3D metodą FDM / FFF.

Średni czas trwania szkolenia to ok. 5 godzin + dodatkowy czas na pytania i indywidualne konsultacje.
Program szkolenia:


1. Wprowadzenie: właściwości wydruków 3D powstałych w technologii FDM / FFF

1.1. Wykorzystywanie druku 3D w życiu codziennym.
1.2. Główne zasady projektowania pod druk 3D.
1.3. Dobór filamentu do druku 3D.

2. Podstawy projektowania pod kątem druku 3D

2.1. Limity drukarek 3D typu FDM / FFF.
2.2. Zwisy i mosty.
2.3. Podpory.
2.4. Orientacja wydruku 3D i adhezja do stołu roboczego drukarki 3D.

3. Zaawansowane projektowanie pod druk 3D

3.1. Projektowanie ze względu na wytrzymałość
3.2. Projektowanie elementów na wcisk
3.3. Łączenie wydruków 3D
3.4. Projektowanie mechanizmów pod druk 3D
3.5. Redukcja masy wydruków

4. ZAKOŃCZENIE I INDYWIDUALNE KONSULTACJE.

Cena:


1800,00 PLN / os.

Udział każdej kolejnej osoby w szkoleniu to koszt, będący równowartością 50% wartości szkolenia (900,00 PLN).

Przedpłata: 100%

Podstawą rozliczenia za szkolenie jest dokument księgowy wystawiany przez Fundację.

Dodatkowo, do każdego z powyższych szkoleń istnieje możliwość otrzymania:

- dostępu do nagrania wideo ze szkolenia – koszt 100 PLN
- możliwość indywidualnej konsultacji – koszt 150 PLN za 1 godzinę.

Terminy:


Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie z uczestnikami. Procedura umawiania terminów szkoleń wygląda następująco:

- uczestnik kontaktuje się mailowo lub telefonicznie w sprawie wybranych szkoleń; wskazanym jest aby podać sugerowany termin szkolenia – najlepiej dwa lub trzy terminy

- na podstawie uzyskanych informacji przygotowujemy wycenę pakietu szkoleń wraz ze wszystkimi ewentualnymi dodatkami oraz proponujemy termin szkolenia na podstawie przesłanych sugestii lub inny wolny termin

- po ustaleniu cen i terminu, data szkolenia jest rezerwowana i do uczestnika jest wysyłany link do Google Meets (lub innego ustalonego komunikatora).

Szkolenie on-line:


Kursy odbywają się on-line, przy użyciu najpopularniejszych aplikacji do prowadzenia zdalnych video-konferencji:

- Google Meet (preferowane)
- Zoom Meetings
- Microsoft Teams
- Skype

Wymagania sprzętowe:

- dowolny komputer pracujący w środowisku Windows 10, posiadający min. 2 GB pamięci RAM
- kamera video i mikrofon do komunikacji.