EUCALIVA tworzy polimery wykonane na bazie ligniny


EUCALIVA to hiszpański projekt badawczo-rozwojowy, rozwijający metody przetwarzania surowej ligniny w celu produkcji nowych, ekologicznych produktów. Wśród możliwych do wykonania aplikacji są m.in. włókna węglowe, elastyczne folie przeznaczone na tekstylia, tzw. inteligentne tkaniny oraz materiały nietkane i ich pochodne. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, będąc inicjatywą publiczno-prywatną pomiędzy UE a firmami przemysłowymi. EUCALIVA wykorzystuje […]


Read more