Exxon ogłasza, że do 2050 r. uzyska zerową emisję netto dwutlenku węgla z działalności operacyjnej


Exxon Mobil zobowiązał się do zmniejszenia do zera emisji dwutlenku węgla netto ze swoich globalnych operacji do 2050 roku. Plan po raz pierwszy był rozważany w zeszłym roku i obejmuje emisje z produkcji ropy, gazu i chemikaliów oraz z energii zużywanej przez te operacje. Równocześnie koncern nie podjął żadnych zobowiązań dotyczących emisji generowanych przez konsumentów […]


Read more