Wystartował Recycled Material Standard (RMS) – system certyfikacji recyklatów


Recycled Material Standard (RMS) jest pierwszym systemem certyfikacji materiałów pochodzących z recyklingu. Chociaż na rynku istnieją normy, które odnoszą się do niektórych aspektów certyfikowania zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, RMS jest pierwszym standardem, który oferuje zarówno średnią zawartość materiałów poddanych recyklingowi, jak i informacji o alokacji bilansu masy, a także system handlu certyfikatami, który kieruje […]


Read more