Jakość żywności w Polsce jest najgorsza w całej UE


Najwyższa Izba Kontroli (NIK) – najwyższy organ kontroli w Polsce, opublikował raport na temat jakości produktów spożywczych oferowanych w kraju, prezentując katastrofalne wnioski… Polska jest pod względem jakości żywności najgorszym krajem w całej Unii Europejskiej. Co więcej, źródła tej sytuacji mają charakter strukturalny i jej poprawa będzie długotrwała i wymagająca wielu systematycznych zmian w obszarze […]


Read more