Naukowcy z Universytet of Texas w Austin stworzyli enzym do superszybkiej depolimeryzacji PET


Politereftalan etylenu, czyli popularny PET, to jeden z najważniejszych polimerów wykorzystywanych w przemyśle opakowaniowym. Jest wykorzystywany w produkcji wszelkiego rodzaju pojemników konsumenckich, butelek do napojów, kanistrów na wybrane chemikalia, a niezależnie od powyższych – niektórych włóknach i tekstyliach. Równocześnie stanowi 12% wszystkich globalnych odpadów i z uwagi na swoje specyficzne właściwości chemiczne, należy do grona […]


Read more