Wyzwania recyclingu – szkodliwe substancje chemiczne trafiają do opakowań na żywność i kosmetyki


Recycling jest jedną z dróg rozwiązania problemu plastikowych odpadów, jednakże ostatnie badania naukowe coraz częściej wskazują, że niektóre jego formy mogą w dłuższej perspektywie czasu może mieć to negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Jednym z takich przykładów jest recycling produktów skażonych tzw. PFAS – substancjami per- i polifluoroalkilowymi. Jest to klasa około 9000 związków chemicznych, […]


Read more